សំណួរគេសួរញឹកញាប់ - Ningbo Dufiest Industry.&Trade Co., Ltd.
សំណួរគេសួរញឹកញាប់
តើអ្នកជារោងចក្រ ឬក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម?

យើង​ជា​រោងចក្រ​មួយ​ដែល​មាន​កម្មករ​ចំនួន ៦០ នាក់​នៅ​ក្នុង​អគារ​របស់​យើង។